U bent hier: Home / Studeren / Permanente Vorming

Permanente vorming

Permanente Vorming op Kulak

Met permanente vorming biedt de KU Leuven een antwoord op de vraag van professionelen en andere geïnteresseerden naar academische opfrissing of bijscholing, heroriëntering en uitbreiding van de algemene kennis/ interesses. Dankzij de jarenlang opgebouwde expertise in verscheidene domeinen kan de KU Leuven permanente vorming aanbieden over een veelheid aan onderwerpen.

Permanente vorming omvat:

  • dag- of avondactiviteiten: vooral lezingen, congressen, ... die meestal éénmalig georganiseerd worden.
  • meerdaagse opleidingen: opleidingen die steeds over een periode, korter dan een volledig academiejaar georganiseerd worden. Bijvoorbeeld: intensieve cursussen gedurende één week, opleidingen gespreid over enkele weken op een bepaalde dag per week, ...
  • één- of meerjarige opleidingen: opleidingen die één of meerdere academiejaren bestrijken en meestal op een vaste dag in de week doorgaan.
  • werken en studeren aan Kulak: Wil je een volledig (schakel)programma volgen? Of heb je interesse in losse vakken(pakketten)? Meer informatie.

Aan Kulak zijn de volgende diensten verbonden die actief zijn op het vlak permanente vorming:

Postuniversitair Centrum

Het Postuniversitair Centrum biedt een brede waaier aan postacademische opleidingen aan geïnspireerd door recent wetenschappelijk onderzoek en de actualiteit,

  • gericht op vragen en behoeften vanuit de professionele praktijk of persoonlijke ontwikkeling,

  • in een kader dat ontmoeting en dialoog bevordert,

  • gebruikmakend van moderne, interactieve en innovatieve leer- en werkvormen.

Meer informatie

Open Universiteit

Open Universiteit verzorgt afstandsonderwijs op universitair niveau voor volwassenen, zonder eisen te stellen aan uw vooropleiding. De enige voorwaarde om aan de Open universiteit te starten is dat u 18 jaar moet zijn. Bovendien bepaalt u zelf hoe snel u uw studie doorloopt en waar en wanneer u dat doet. Het cursusmateriaal is specifiek samengesteld voor zelfstudie. Er zijn zelftoetsen na iedere leereenheid. Dus studeren in alle vrijheid voor uw werk, uw persoonlijke ontwikkeling of uit eigen interesse. U kan kiezen voor het volgen van een cursus losse of een volledige opleiding. Meer informatie

Eekhout Academy

De Eekhout Academy is een uniek samenwerkingsverband dat nascholing voor directies, CLB-verantwoordelijken en leerkrachten uit de basisschool, het secundair onderwijs en de hogescholen organiseert en verzorgt. Wetenschappelijk onderzoek, de initiële lerarenopleiding, de inservice-training en de navorming gaan hand in hand en vullen elkaar mooi aan. Meer informatie

Universiteit Derde Leeftijd

UDL Kortrijk heeft tot doel bij te dragen tot de verrijking van de kennis en het inzicht van personen van de derde leeftijd door enerzijds het inrichten van lessenreeksen, zowel van algemene aard als betreffende bijzondere onderwerpen, en anderzijds van studiereizen. Meer informatie

Permanente vorming aan KU Leuven

Op zoek naar een permanente vorming van KU Leuven?