U bent hier: Home / Over Kulak / Kulak concept

Samen investeren in de uitbouw van onze universiteit

Kulak neemt een bijzondere plaats in binnen het universitaire landschap in Vlaanderen. Het is niet alleen een campus met een uniek vormingsconcept, maar ook een multidisciplinair onderzoeksinstituut met internationale uitstraling. Onze campus is in volle groei: studentenaantallen zijn de voorbije jaren sterk gestegen, ons onderwijsaanbod is versterkt, het aantal onderzoekers is spectaculair toegenomen, net als de doctoraten en publicaties.

Graag willen we ons onderwijsaanbod verder uitbreiden en uitdiepen. Aan de nieuw aangeworven professoren willen we een kader bieden waarin ze onderzoeksmatig kunnen excelleren. We hebben de ambitie om binnen onze campus verder te internationaliseren. Om dat te realiseren, is het van belang onze basisfinanciering verder aan te vullen. Onze campus kan zo in alle opzichten grensverleggende initiatieven blijven ontwikkelen.

Kulak zet sinds 2011 een gerichte fundraisingcampagne op. We zijn bijzonder dankbaar en oprecht fier dat de senatoren en ambassadeurs samen al meer dan 300 000 euro investeerden in onze campus en dat er intussen ook een eerste leerstoel gefinancierd is.

WIE ZICH WIL ENGAGEREN KAN STEEDS TERECHT BIJ DE CAMPUSRECTOR

Prof. dr. Piet Desmet, +32 56 24 61 85,  rectoraat@kuleuven-kulak.be

 

Piet Desmet

vicerector
KU Leuven
Campus Kulak Kortrijk

Patrick Maselis

voorzitter Bestuurscomité
KU Leuven
Campus Kulak Kortrijk

 

.