U bent hier: Home / Over Kulak / Bestuur / De vicerectoren in beeld

Prof. Marc Depaepe

(English version below)

Biografie

Marc Depaepe is geboren in 1953 in Kortrijk. Hij woont in Kortrijk-Bellegem. Marc Depaepe is gehuwd met Ginette Dumortier, ze hebben samen 2 dochters en 5 kleinkinderen. Hij studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en promoveerde eerst tot Master (1977) en nadien tot doctor (1982) en tot speciaal doctor (1989) in dit domein. Professor Depaepe is sinds 1996 (Buiten) Gewoon Hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven en sedert 2004 aan Kulak.

Als specialist Historische Pedagogiek doceerde hij de opleidingsonderdelen 'Geschiedenis van gedragswetenschappen' en 'Geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming' in Kortrijk, en het opleidingsonderdeel 'History of Modern Educational Systems' in Leuven. Op heden geeft hij nog de cursus 'Geschiedenis van gedragswetenschappen' op Kulak.

Van 1 augutus 2013 tot 1 augustus 2017 was hij hij vice-rector van de KU Leuven en dus campusrector van Kulak. Daarnaast was hij academisch beheerder van KU leuven voor de campussen Brugge en Oostende. Buiten de universiteit is hij actief in tal van wetenschappelijke organisaties, hij is onder andere co-editor in chief van het tijdschrift 'Paedagogica Historica' en hij maakt deel uit van de board of directors van de 'International Academy of Education'. In 2015 ontving hij aan de universiteit van Letland (University of Latvia) te Riga een “doctoraat honoris causa”.

Publicaties

Marc Depaepe heeft al heel wat publicaties op zijn palmares staan. De volledige upgedate lijst publicaties kunt u hier raadplegen.

Onderzoekstopics

  • Theorie, methodologie en historiografie van de "historische pedagogiek" als wetenschappelijke discipline zowel als opleidingsonderdeel in curricula
  • Internationaal georiënteerde wetenschapsgeschiedenis van de (psycho-)pedagogiek
  • Geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming (en dito beleid) in België (met nadruk op de basisschool)
  • Geschiedenis van het koloniale en postkoloniale onderwijs in Afrika (met nadruk op de situatie in de D.R. Congo)
  • Geschiedenis van interculturele relaties in opvoeding en onderwijs
Via deze link kunt u de Wikipedia pagina raadplegen van prof. Depaepe.

Prof. Marc Depaepe aan het woord

Reportages

Hier vindt u een volledige lijst met reportages waarin Professor Marc Depaepe aan het woord was.

Contact

Marc Depaepe, e-mail marc.depaepe@kuleuven-kulak.be, Kulak, gebouw A, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.


Biography

Marc Depaepe was born in Kortrijk in 1953. He lives in Kortrijk-Bellegem with his wife, Ginette Dumortier. Together they have two daughters and five grandchildren.

Marc Depaepe studied Educational Sciences at the KU Leuven. He obtained his master’s degree in 1977, his Ph.D. in 1982 and a special Ph.D. in 1989. From 1996 onwards, professor Depaepe has been a full professor at the faculty of Pscychology and Education Sciences in Leuven and from 2004 at Kulak.

As a specialist in historical educational sciences, he taught the courses 'Geschiedenis van gedragswetenschappen' and 'Geschiedenis van opvoeding, onderwijs en vorming' in Kortrijk, and 'History of Modern Educational Systems' in Leuven. He currently teaches the course 'Geschiedenis van gedragswetenschappen' at Kulak.

Since August 1, 2013, he has been campus rector at Kulak and hence a vice-rector of the KU Leuven. He is also the managing director of the KU Leuven campuses in Bruges and Ostend. Outside university, he is an active member of several scientific organisations. He is, amongst others, co-editor in chief of Paedagogica Historica and is a member of the board of directors of the International Academy of Education. In 2015 he received a honorary doctorate at the University of Latvia.

Publications

Marc Depaepe has published widely. Here you find the fully updated list of his publications.

Reseach topics

  • Theory, methodology and historiography of historical educational sciences as a scientific discipline and as a subject of teaching
  • Internationally oriented scientific history of (psycho-)educational sciences
  • History of (the policies on) education, teaching and training in Belgium (mainly focusing on primary schools)
  • History of colonial and post-colonial education in Africa (mainly focusing on the Democratic Republic of the Congo)
  • History of intercultural relations in education and teaching
Here you can find the Wikipedia page of prof. Depaepe.

Prof. Marc Depaepe's recent speeches

Broadcasts

Here you can find a list of all the broadcasts featuring Professor Marc Depaepe.

Contact

Marc Depaepe, e-mail marc.depaepe@kuleuven-kulak.be, Kulak, Etienne Sabbelaan 53 – bus 7535, 8500 Kortrijk.