U bent hier: Home / Nieuws en activiteiten / Nieuws / Piet Desmet aangesteld voor een tweede mandaat als vicerector KU Leuven

Piet Desmet aangesteld voor een tweede mandaat als vicerector KU Leuven

28/06/2021  Professor Luc Sels werd in mei herkozen als rector van de KU Leuven. Hij stelde afgelopen vrijdagavond zijn nieuwe beleidsteam voor nadat het brede steun kreeg in alle bevoegde beleidsorganen. Voor de West-Vlaamse KU Leuven-campussen Kortrijk en Brugge is het bij de bekendmaking altijd uitkijken wie aangesteld wordt als vicerector voor Campus Kulak in Kortrijk en als academisch beheerder voor KU Leuven Campus Brugge. Voor beide mandaten geeft de rector opnieuw het vertrouwen aan professor Piet Desmet, die zo zijn tweede mandaat kan aanvatten. Dit mandaat loopt tot 31 juli 2025.

Een keuze voor continuïteit

Voor zijn beleidsteam kiest rector Luc Sels in essentie dezelfde gezichten als vier jaar geleden om zijn verkiezingsprogramma ‘Doen. Dromen. 2025’ de komende jaren verder vorm te geven. Vicerector Reine Meylaerts schuift naar Humane Wetenschappen - in opvolging van vicerector Bart Raymaekers die straks met emeritaat gaat - en op Onderzoeksbeleid komt vicerector Jan D’hooge nieuw binnen.

Als rasechte West-Vlaming tekent Piet Desmet met enthousiasme voor nog eens vier jaar bestuur van de KU Leuven en haar West-Vlaamse campussen. Dat zal gebeuren met evenveel inzet en engagement, en met voelbare impact in de bredere regio en in binnen- en buitenland.

Een uniek campusconcept

© Piet Desmet

Desmet wil het unieke campusconcept waar Kulak en ook campus Brugge voor staan verder ontwikkelen. Met een focus op ‘slimmer samen’ want meer dan ooit zal het samen gemeenschap vormen in post-coronatijden cruciaal zijn. Ook via een degelijk onderwijsaanbod in de klassieke richtingen maar daarnaast ook met nieuwe combinaties zoals recht en economie, geschiedenis en politieke wetenschappen of chemie en farmacie. Dit alles in structurele interactie met het werkveld uit alle relevante sectoren. Met een begeleidingsmodel op maat van de individuele student en met zeer goed uitgeruste campussen in een groene omgeving. Met een ruime waaier aan bachelors in Kortrijk en Brugge en de master industrieel ingenieur in Brugge.

“Het laatste anderhalf jaar van mijn eerste mandaat was apart”, geeft de vicerector aan. “We hebben ook in West-Vlaanderen snel geschakeld met ons onderwijs toen de pandemie uitbrak. Met volle inzet op digitale leervormen, mede vanuit onze unieke hybrid & virtual classrooms. We hopen het academiejaar in code groen te kunnen inzetten met maximaal onderwijs op de campus. De intekeningen op onze studentenresidenties lopen ook vlot. We hopen op een zo ‘normaal’ mogelijk jaar.”

Naast basisopleidingen is er ook via het Postuniversitair Centrum (PUC) een bijzonder breed gamma aan opleidingstrajecten voor professionals gaande van kortlopende opleidingen over postgraduaten tot straks ook master-na-masteropleidingen. “Kwalitatieve opleidingen aanbieden voor en met de regio, voor jongeren en professionals, is absoluut een prioriteit tijdens mijn volgend mandaat”, besluit de vicerector.

Verdere uitbouw onderzoeksprofiel

De KU Leuven ontwikkelt ook belangrijke onderzoeksprogramma’s in de regio. De universiteit richt zich daarbij op een aantal speerpunten gaande van trombose-onderzoek over handels- en vennootschapsrecht tot nieuwe materialen en mechatronica. Meer dan ooit zijn ook transversale onderzoeksthema’s aan de orde. Daarbij investeert KU Leuven heel wat middelen in data science en artificial intelligence die voor de West-Vlaamse campussen en de regio cruciaal zijn. Dit geldt ook voor duurzaamheid en circulaire economie. Niet voor niets komen er twee nieuwe professoren in data science en AI en één in recht en duurzaamheid aan boord. Intussen zijn onderzoekers uit meer dan 30 landen actief op beide  West-Vlaamse campussen.

Voor rector Sels is de ambitie van KU Leuven in West-Vlaanderen duidelijk: “We gaan voor een toekomstgericht campusconcept met een uniek onderwijsmodel, excellent onderzoek op speerpunten met grote socio-economische impact en valorisatietrajecten die we samen met onze partners voor de regio ontwikkelen. Met haar beide campussen zal de KU Leuven zo een duurzaam verschil maken voor West-Vlaanderen.”

In de pers